Aplikacja umożliwia inną prezentację danych niż w standardowym raporcie w module Środki Trwałe systemu Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima. Dane są prezentowane w skoroszycie MS Excel w formie odrębnych arkuszy dla każdej grupy statystycznej oraz arkusza zbiorczego.

Aplikacje dla innych systemów ERP wykonujemy na zamówienie. W tym celu prosimy o kontakt z podaniem nazwy integrowanego systemu ERP.