Pomoc do programu "Tabele amotyzacyjne"

Do prawidłowego funkcjonowania program wymaga zainstalowanego Microsoft .NET 4 Framework. Można sprawdzić poprzez opcję Panel sterowania oraz w zależności od wersji systemu operacyjnego poprzez Dodaj lub usuń programy w starszych wersjach MS Windows lub Programy i funkcje w nowszych wersjach tego systemu.

Zaleca się zainstalowanie tego frameworka przed instalacją programu. Skraca to znacznie proces instalacyjny programu. Link do instalatora znajduje się tutaj.

Instalacja programu

Program instaluje się ze strony http://tabele-amortyzacyjne.pl

Instalacja - strona

Po kliknięciu na klawisz z odpowiednią wersją programu rozpoczyna sie proces instalacji.

statr1

Po kliknięciu na klawisz Zapisz plik i zapisaniu go w lokalizacji określonej przez przeglądarkę internetową należy uruchomić go.

statr2

Po uruchomieniu instalacji możemy zweryfikować certyfikat wydawcy klikając na link Wydawca

statr3

Po kliknięciu na klawisz Uruchom rozpoczyna się proces instalacji programu. Program instalacyjny ponownie pyta o wyrażenie zgody na instalację. Ponownie klikając na link Wydawca możemy zobaczyć certyfikat producenta programu.

statr4

Po kliknięciu na klawisz Zainstaluj prorgam zostanie zainstalowany na komputerze użytkownika.

statr5

Przed pierwszym uruchomieniem program prosi o podanie:

Podaj hasło
 • e-mail użytkownika
 • hasła dostępowego (hasło powinno składać się z liter i cyf, mieć co najmniej jedną dużą literę oraz minimalną długość 6 znaków)

Każde następne uruchomienie programu wymaga podanego wcześniej hasła.

Następne uruchomienie

Zaznaczając checkbox Zapamiętaj mnie zapewniamy, że przy każdym następnym uruchomieniu program na starcie będzie podpowiadał hasło.

Klawisz Nie pamiętam hasła służy do przypomnienia hasła. Hasło zostanie wysłane na adres e-mail podany przy pierwszym uruchomieniu programu.

Automatyczne aktualizacje programu

Program przed uruchomieniem sprawdza czy są opublikowane aktualizacje. Po stwierdzeniu, że wersja zainstalowego programu różni się od wersji opublikowanej przez producenta program prosi o wyrażenie zgody na jej instalację. Zaleca się stosowanie aktualizacji ponieważ poza nowymi funkcjonalnościami aktualizacja może zawierać poprawki do błędów.

Ustawienia

Ustawienia - są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania programu. Pozwalają okreslić docelowe położenie skoroszytów MS Excel z tabelami amortyzacyjnymi, połączaniem do bazy danych oraz danych rejestrowych użytkownika

Ustawienia dla jednej bazy danych

Grupa opcji plikowych i bazodanowych:

 • Arkusz - Ustalenie folderu docelowego, w którym będą znajdować się wygenerowane przez program skoroszyty MS Excel. Naciśnięcie na klawisz Wybór pozwala na wybór folderu
 • Server - nazwa serwera SQL, na którym znajduje się baza danych systemu ERP z danymi o środkach trwałych
 • Login - nazwa loginu użytkownika, w imieniu którego program łączy się do bazy danych
 • Hasło - hasło użytkownika
 • Baza danych - nazwa bazy danych zawierająca docelowy system ERP

Grupa opcji rejestrowych użytkownika programu (bez ich wypełnienia nie jest możliwe żądanie rejestracji licencji równoznaczne ze złożeniem zamówienia):

 • Nazwa firmy - nazwa firmy, w której program jest zainstalowany
 • Miasto - miejscowość
 • Kod pocztowy - kod pocztowy
 • Ulica - ulica
 • NIP - NIP firmy
 • Zamawiający - nazwisko i imię osoby będącej bezpośrednim uzytkownikiem programu
 • Telefon - telefon do osoby Zamawiającej

Grupa opcji użytkowych programu:

 • Automatycznie powiadamiać producenta oprogramowania o pojawiających sie błędach? - czy w przypadku pojawienia się błedów w programie ma on natychmiast powiadomić producenta oprogramowania poprzez wysłanie e-mail z komunikatem błędu?
 • Lista wydzielonych podgrup środków trwałych - lista podgrup środków trwałych, które będą prezentowane w odrębnych arkuszach. Lista może zawierać dowolną ilość wydzielonych podgrup oddzielonych przecinkami
 • Lista pomijanych ksiąg - lista ksiąg środków trwałych, które będa pominięte w procesach obliczeniowych tabel amortyzacyjnych. Lista może zawierać dowolną ilość nazw ksiąg oddzielonych przecinkami
 • Dane kontaktowe partnera Comarch (nazwa, telefon, e-mail) - dane kontaktowe do partnera Comarch obsługującego system ERP
Ustawienia

Ustawienia - są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania programu. Pozwalają okreslić docelowe położenie skoroszytów MS Excel z tabelami amortyzacyjnymi, połączaniem do bazy danych oraz danych rejestrowych użytkownika

Ustawienia dla wielu baz danych

Grupa opcji plikowych i bazodanowych:

 • Arkusz - Ustalenie folderu docelowego, w którym będą znajdować się wygenerowane przez program skoroszyty MS Excel. Naciśnięcie na klawisz Wybór pozwala na wybór folderu
 • Server - nazwa serwera SQL, na którym znajduje się baza danych systemu ERP z danymi o środkach trwałych
 • Login - nazwa loginu użytkownika, w imieniu którego program łączy się do bazy danych
 • Hasło - hasło użytkownika
 • Dodaj bazę - nazwa bazy danych zawierająca docelowy system ERP dodawanej do listy dostępnych w programie baz danych
 • Usuń bazę - usunięcie wskazanej na liście bazy danych i wyłączenie jej z procedu wyboru dostęnych do obliczeń baz danych

Grupa opcji rejestrowych użytkownika programu (bez ich wypełnienia nie jest możliwe żądanie rejestracji licencji równoznaczne ze złożeniem zamówienia):

 • Nazwa firmy - nazwa firmy, w której program jest zainstalowany
 • Miasto - miejscowość
 • Kod pocztowy - kod pocztowy
 • Ulica - ulica
 • NIP - NIP firmy
 • Zamawiający - nazwisko i imię osoby będącej bezpośrednim uzytkownikiem programu
 • Telefon - telefon do osoby Zamawiającej

Grupa opcji użytkowych programu:

 • Automatycznie powiadamiać producenta oprogramowania o pojawiających sie błędach? - czy w przypadku pojawienia się błedów w programie ma on natychmiast powiadomić producenta oprogramowania poprzez wysłanie e-mail z komunikatem błędu?
 • Lista wydzielonych podgrup środków trwałych - lista podgrup środków trwałych, które będą prezentowane w odrębnych arkuszach. Lista może zawierać dowolną ilość wydzielonych podgrup oddzielonych przecinkami
 • Lista pomijanych ksiąg - lista ksiąg środków trwałych, które będa pominięte w procesach obliczeniowych tabel amortyzacyjnych. Lista może zawierać dowolną ilość nazw ksiąg oddzielonych przecinkami
 • Dane kontaktowe partnera Comarch (nazwa, telefon, e-mail) - dane kontaktowe do partnera Comarch obsługującego system ERP
Żądanie rejestracji klienta

Aby wykonać żądanie rejestracji klient musi wypełnić w opcji Ustawienia wszystkie swoje dane dane rejestrowe.

Żądanie rejestracji

Opcja ta pozwala użytkownikowi określić licencję programu, którą pragnie nabyć. Po wybraniu tej opcji pokazuje się okno dialogowe informujące, że działanie to jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia w systemie sprzedaży producenta oprogramowania.

Potwierdzenie złożenia zamówienia

Po potwierdzinu przez klienta poprzez naciśnięcie klawisza Tak rozpoczyna sie proces przyznawania numeru licencyjnego, dzięki któremu będzie mógł on korzystać z pełnej wersji programu.

System sprzedażowy programu "Tabele amortyzacyjne" wystawia fakturę pro forma, po opłaceniu której klient otrzymuje numer seryjny licencji uprawniający do pełnego korzystania z programu.

Rejestracja licencji

Prośba o podanie SN

Opcja ta pozwala na rejestrację numeru licencyjnego programu uprawniającego do korzystnaia z programu w pełnej wersji.

Po wybraniu tej opcji pokzuje sie okienko dialogowe:

Wprowadź SN

Jeżeli wprowadzony numer seryjny jest niepoprawny to otrzymujemy komunikat:

Błędny SN

W przeciwnym przypadku otrzymujemy komunikat:

Dobry SN

Co kończy proces poprawnej rejestracji licencji klienta umożliwiając mu korzystanie z pełnej wersji programu.

Żądanie rejestracji klienta

Aby wykonać żądanie rejestracji klient musi wypełnić w opcji Ustawienia wszystkie swoje dane dane rejestrowe.

Żadanie rejestracji

Opcja ta pozwala użytkownikowi określić licencję programu, którą pragnie nabyć. Po wybraniu tej opcji pokazuje się okno dialogowe informujące, że działanie to jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia w systemie sprzedaży producenta oprogramowania.

Potwierdzenie złożenia zamówienia

Po potwierdzinu przez klienta poprzez naciśnięcie klawisza Tak rozpoczyna sie proces przyznawania numeru licencyjnego, dzięki któremu będzie mógł on korzystać z pełnej wersji programu.

System sprzedażowy programu "Tabele amortyzacyjne" wystawia fakturę pro forma po, opłaceniu której z klientem kontaktuje sie administrator serwera licencji programu w celu określenia numerów IP, z których będzie się on łączył do serwera licencji.

Rejestracja licencji

W wersji serwerowej opcja ta jest niedostępna ponieważ licencjonowanie odbywa się na innych zasadach niż w przypadku licencji stanowiskowych.

Obliczenia

Opcja ta umożliwa prezentację tabel amortyzacyjnych ze zintegrowanego z programem systemu ERP. Obliczenia są wykonywane zgodnie z parametrami określonymi w opcji Ustawienia.

Obliczenia dla wersji z jedną bażą danych

Przed uruchomieniem obliczeń należy wybrać:

 • Rok obliczeniowy - wybierany z rozwijanej listy
 • Wybór rodzaju amortyzacji - do wyboru: bilansowa lub podatkowa

Po zakończeniu obliczeń wyniki są prezentowane w postaci skoroszytu MS Excel.

Obliczenia

Opcja ta umożliwa prezentację tabel amortyzacyjnych ze zintegrowanego z programem systemu ERP. Obliczenia są wykonywane zgodnie z parametrami określonymi w opcji Ustawienia.

Obliczenia dla wersji z z wieloma bazami danych

Przed uruchomieniem obliczeń należy wybrać:

 • Rok obliczeniowy - wybierany z rozwijanej listy
 • Wybór rodzaju amortyzacji - do wyboru: bilansowa lub podatkowa
 • Baza danych, na której mają być wykonane obliczenia

Po zakończeniu obliczeń wyniki są prezentowane w postaci skoroszytu MS Excel.

Strona tabele-amortyzacyjne.pl na portalu Facebook pełni rolę tablicy ogłoszeniowej programu informującej o zmianach w programie i nowych opcjach.

strona Facebook

Aby korzystać z tej strony trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem tego portalu.